Duurzaamheid

We bouwen aan een duurzame toekomst, samen met onze klanten.

De overgang naar een nieuw zonne-energietijdperk is al in volle gang, een direct gevolg van de toename van de wereldbevolking en de vraag naar energie. De dagelijkse uitdaging waar we voor staan is om bij te dragen aan het bereiken van de wereldwijde gemeenschapsdoelstellingen voor een duurzame toekomst.

Wereldwijde doelstelling voor een nieuw energietijdperk

 

Wereldwijde energievraag in 20401 Wereldwijde investeringen in duurzame energie verwacht in 20401 Investeringen in 2040 voor duurzame energie toegewezen aan de installatie van zonne-energiesystemen1 De vraag naar energie uit duurzame bronnen in de EU in 20302 CO2-emissies in de EU in 2030 ten opzichte van 19902
+58% 7.2 biljoen dollar 50% 32% -40%

1 Bloomberg New Energy Outlook

2 Framework 2030 EU

De VN heeft voor 2050 de Zero Emissie-doelstelling vastgesteld.

The solar touch

>3000
GW pv-capaciteit geïnstalleerd
2050
elektriciteit kan de centrale energiedrager zijn
50%
stijging van de wereldwijde energiecapaciteit in 2024
60%
van deze stijging is afkomstig van zonne-energie

*IEA Renewable report

*IEA Outlook 2019

*IRENA 2020

Ons Zero Impact-hoofdkantoor

De technologie die we gebruiken om onze klanten te helpen is gestoeld op respect voor het milieu.

Ons hoofdkantoor in Vimercate (Italië) is ontworpen om een voorbeeld te stellen: een 1 MW zonne-installatie, duurzame materialen en de beste technologie op het gebied van geothermische energie.

Toonaangevende oplossingen

We werken elke dag aan het verbeteren van onze producten, het bieden van ondersteuning aan de klant en het ontwikkelen van nieuwe technologieën die steeds beter inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Dankzij de voortdurende evolutie van het aanbod garanderen onze omvormers zulke hoge rendementen dat ze meer energie produceren dan het marktgemiddelde. Daarom concentreren we ons in de E-mobiliteit, naast andere projecten, op de realisatie van een supersnel 350 kWh-laadstation: een stap voorwaarts die belooft een revolutie teweeg te brengen in de markt.

 

Ontdek onze oplossingen voor zonne-energie en e-mobiliteit