Monitoring en regeling

Fimer zonne-energie omvormers kunnen worden aangesloten op verschillende monitorings- en regelsystemen via verschillende veldbus- en interface-adapters. Dit aanbod wordt aangevuld met een reeks dataloggers en regelaars en met string monitoring junction boxes en omgevingssensoren. 

Het Aurora Vision Plant Management Platform maakt het mogelijk de systeemstatus, prestaties en energieproductie op afstand te monitoren en te analyseren en de klant te helpen bij het beheer van zijn installaties.

Aurora Vision Installatiebeheerplatform
Aurora Vision Installatiebeheerplatform
Aurora Vision Installatiebeheerplatform
Aurora Vision Installatiebeheerplatform
Dataloggers en regelaars
Dataloggers en regelaars
Omgevingsmonitoring
Aansluitkasten met monitoring