Software Tools

PVSize

PVSize

PVSize softwaretool helpt klanten en systeemontwerpers bij het vinden van de juiste combinatie van zonnepanelen en omvormers.  

De softwaretool is gratis en eenvoudig te gebruiken voor systeemdimensionering en prestatievoorspelling van PV systemen met FIMER omvormers. 

PVSize 2 softwaretool heeft een totaal nieuwe gebruikersinterface die tips en informatie biedt voor het ondersteunen van de ontwerper bij het vergelijken van verschillende systeemontwerpen en hun effect op de prestaties van het PV-systeem. Daarnaast bevat deze nieuwe tool mogelijkheden voor het voorspellen van de systeemprestaties op basis van een geïntegreerde database.

De database bevat een compleet portfolio van FIMER-zonne-energieomvormers, ongeveer 6500 zonnemodules en ongeveer 400 weerdatasites over de hele wereld.