ฝ่ายบริหาร

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารและบุคคลสำคัญของ FIMER
Claudio Roberto Calabi
Claudio Roberto Calabi
Sole Director

Claudio Roberto Calabi graduated in Economics at the Turin University, and since the early 80s he started a long and successful career supporting Italian and multinational companies in managing difficult restructuring processes and leading them to economic and financial sustainability. 
Among the most relevant experiences, he was appointed CEO and General Manager of RCS Editori, CEO of ANSA and Il Sole 24 Ore SA, as well as CEO of Camuzzi Gazometri, Board Member of San Raffaele and ICM, and Board Member and President of the Executive Committee of Banca Carige.
He is currently Chairman of Risanamento and Italtel, Chairman of the Board of Directors of Milano Santa Giulia, Vice Chairman of the Board of GLF Grandi Lavori Fincolsit, and Board Member of B.E., La Scuola, I.C.M., and of Polis.
On December 16th Claudio Calabi has been appointed Sole Director of FIMER Group.
 

ละบุคคลสำคัญของ FIMER

Filippo Carzaniga
Filippo Carzaniga
Operative Director

Filippo Carzaniga เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลังสำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การสื่อสารที่มหาวิทยาลัยภาษาและการสื่อสาร IULM เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2551 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งรับผิดชอบพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ มีหน้าที่ดูแล "ลูกค้ารายใหญ่" ของแผนกการพาณิชย์

Read full CV
Filippo Carzaniga
Filippo Carzaniga
Operative Director

Filippo Carzaniga เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลังสำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การสื่อสารที่มหาวิทยาลัยภาษาและการสื่อสาร IULM เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2551 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งรับผิดชอบพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ มีหน้าที่ดูแล "ลูกค้ารายใหญ่" ของแผนกการพาณิชย์ เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2555 ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ FIMER S.p.A เขาลาออกจาก FIMER S.p.A ในปี พ.ศ. 2557 และย้ายไปต่างประเทศที่เพื่อดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Fintechno TLC เขากลับมาทำงานที่กลุ่มบริษัท FIMER ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 ในฐานะกรรมการผู้จัดการและสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งนี้แล้ว ปัจจุบันเขายังรับหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยธุรกิจเกิดใหม่ ซึ่งกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (หน่วยธุรกิจพลังงานยานยนต์) ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2562 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นซีอีโอ และในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2563 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กลุ่มบริษัท

Close
Gaetano Belluccio
Managing Director Global EVI Business (CBO)

Gaetano Belluccio joined FIMER Group in 2017, and he is based in Vimercate (Italy). He was appointed as Managing Director- e-Mobility Line of Business in May 2020.

He holds a master’s degree in Electrical Engineering from the Polytechnic University of Milan, and he started his career path in the field of Technical and Product Engineering. 
 

Read full CV
Gaetano Belluccio
Managing Director Global EVI Business (CBO)

Gaetano Belluccio joined FIMER Group in 2017, and he is based in Vimercate (Italy). He was appointed as Managing Director- e-Mobility Line of Business in May 2020.

He holds a master’s degree in Electrical Engineering from the Polytechnic University of Milan, and he started his career path in the field of Technical and Product Engineering. 

Gaetano has developed expertise as a technical engineer first working for a leading company in state-of-the-art electromechanical and electronic components and systems for rail vehicles. 
In the last few years, he has gained proven experience as E-Mobility Product Engineer, holding the role of Project and Product Manager by focusing on all the operational and management activities related to charging infrastructure for AC and DC electric vehicles.

Close
Roberto Basile
Chief Marketing and Communication Officer

Roberto Basile joined the FIMER Group in January 2021 as Chief Marketing and Communication Officer.
Roberto spent more than 20 years in automotive industry and, more in particular, he worked for a Japanese premium Brand, covering different strategic roles and responsibilities. 

Read full CV
Roberto Basile
Chief Marketing and Communication Officer

Roberto Basile joined the FIMER Group in January 2021 as Chief Marketing and Communication Officer.
Roberto spent more than 20 years in automotive industry and, more in particular, he worked for a Japanese premium Brand, covering different strategic roles and responsibilities. In 2016 he reached the position of Brand Manager Europe for Motorcycle, Marine and ATV’s, expatriating from Italy to the European HQ in the Netherlands.

Close
Marco Masini
Head of Procurement & SCM

Marco Masini has more than 35 years of experience in Supply Chain world. 
After scientific and economics education, he joined Magnetek where he grew up in the sourcing area, becoming part of the Board of Management of the company. 
With the acquisition from Power One, Marco became Procurement Manager, and when the acquisition from ABB occurred in 2013, he has been appointed BU Manager and then global Sourcing Director in FIMER for Terranuova Bracciolini business lines.
In November 2021 he became Head of Procurement & SCM for FIMER Group.

Read full CV
Marco Masini
Head of Procurement & SCM

 

 

 

Close
Massimo Colombo
Head of Logistic & MtO

After his technical electronics studies, Massimo Colombo joined ST Microelectronics and in the early 90s he started his career in the Supply Chain department of an industrial manufacturing company, getting the responsibility of the sourcing department after few years.
Massimo joined FIMER in 2009 as Procurement Manager and, after 2 years, has been appointed Head of Procurement for the three Lines of Business, leading the sourcing activities in Vimercate for more than 10 years. After the merge with ABB, he maintained the role of Procurement Director for Vimercate LoB.
Since November 2021 he is Head of Logistic and MtO of the Group.