CHÀO MỪNG TỚI KỶ NGUYÊN NĂNG LƯỢNG MỚI

Chúng tôi là FIMER, một công ty toàn cầu và là Công ty 100% của Ý.
Chúng tôi sản xuất các biến tần quang điện và các giải pháp sạc cung cấp cho di động điện với chuỗi cung ứng hoàn toàn tập trung ở Ý.
Chúng tôi là một công ty bền vững, năng động và sáng tạo, hoạt động không mệt mỏi để cải thiện sự thịnh vượng của khách hàng và tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Chúng tôi đang xây dựng những điều tốt nhất có thể có cho các thế hệ tương lai với một mô hình năng lượng mới tập trung vào năng lượng mặt trời.

Experience FIMER
Solar
Solar
Our portfolio of complete solutions for solar market adresses the challenge of energetic transition.
e-mobility
E-mobility
We develop and produce charging stations to revolutionize the market.