FIMER E-Mobility là nền tảng kỹ thuật số phát triển để cho phép điều khiển và quản lý các trạm sạc.

Có sẵn các phiên bản cho di động và máy tính, FIMER E-Mobility cung cấp khả năng quản lý và giám sát các trạm sạc để cấu hình hạ tầng, định vị địa lý các trạm sạc được cập nhật theo thời gian thực, thu thập và phân tích dữ liệu chuẩn đoán các trạm sạc.

Các tính năng chính

app
Điều khiển từ xa các trạm sạc qua điện thoại thông minh hoặc máy tính.
local
Cấu hình và định vị trí địa lý các trạm sạc lắp đặt trong khu vực.
ev charger
Kiểm tra các trạm sạc có sẵn

Các giải pháp sạc nổi bật

wall box
Hộp lắp tường xoay chiều FIMER FLEXA AC
Stazioni AC FIMER FLEXA
Các trạm sạc xoay chiều FLEXA AC của FIMER
Stazione DC FIMER ELECTRA
Các trạm sạc một chiều FLEXA DC của FIMER