ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราคือผู้บุกเบิกการสร้างนิยามใหม่ให้กับแนวคิดพลังงานแห่งอนาคต

FIMER มีหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ครอบคลุมที่สุด ตั้งแต่สตริงอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสและ 3 เฟสไปจนถึงอินเวอร์เตอร์ขนาดเมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกโครงการ
ติดตั้งใช้งานร่วมกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC และ DC รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตรวจเฝ้าระวังขั้นสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถ    ให้กับอินเวอร์เตอร์
ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

Residential
ที่อยู่อาศัย
Commercial e industrial
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
Utility Scale
ระดับสาธารณูปโภค
Microgrids
ไมโครกริด