ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราคือผู้บุกเบิกการสร้างนิยามใหม่ให้กับแนวคิดพลังงานแห่งอนาคต

FIMER มีหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ครอบคลุมที่สุด ตั้งแต่สตริงอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสและ 3 เฟสไปจนถึงอินเวอร์เตอร์ขนาดเมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทุกโครงการ
ติดตั้งใช้งานร่วมกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC และ DC รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตรวจเฝ้าระวังขั้นสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถ    ให้กับอินเวอร์เตอร์
ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

Download the new 2021 brochures

Now available, the 2021 Solar inverter solutions brochures for Building and Utility applications.

Discover all technical details and overviews of our PV solutions for Residential, C&I  and Utility-Scale applications.

Our solutions are suitable for the following applications:

Residential
ที่อยู่อาศัย
Commercial e industrial
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
Utility Scale
ระดับสาธารณูปโภค
Microgrids
ไมโครกริด