วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

เราไม่รอให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเอง เพราะเรามีพลังที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การสร้างแบบจำลองพลังงานใหม่ที่ใช้พลังของดวงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง เพื่อโลกที่ยั่งยืนและสะอาดยิ่งขึ้น 

พันธกิจ

ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก เรามีพละกำลังที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากสนามแข่งขันด้านพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยพลังงานที่สะอาด ในราคาจับต้องได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่ต่าง ๆ อย่างแท้จริง เหล่านี้คือค่าคุณค่าที่เป็นใจกลางแก่นแท้ของเราที่ FIMER

เหล่านี้คือค่าคุณค่าที่เป็นใจกลางแก่นแท้ของเราที่ FIMER