Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị

Chúng tôi không chờ đợi thay đổi tới: chúng tôi có năng lượng để tạo nên thay đổi.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là định hình một mẫu năng lượng mới và mạnh mẽ tận dụng năng lượng mặt trời hướng tới sự thành công và thịnh vượng cho một thể giới xanh sạch và bền vững hơn.

 

Sứ mệnh

Với tư cách là đơn vị dẫn đầu toàn cầu về công nghệ biến tần năng lượng mặt trời, chúng tôi có đủ khả năng tạo nên các thay đổi tích cực. Chúng tôi cam kết tận dụng sân chơi năng lượng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng với năng lượng sạch, giá cả phải chăng, thực sự mang lại lợi ích cho con người và địa điểm.

Đây là những giá trị nằm ở cốt lõi của DNA của chúng tôi tại FIMER