Khách hàng là trung tâm

Chúng tôi cam kết những giải pháp chất lượng cao dành cho năng lượng sạch và có thể tiếp cận được xuyên suốt vòng đời của việc lắp đặt. Khách hàng của chúng tôi là trung tâm của mô hình kinh doanh của chúng tôi, từ các dịch vụ trước khi bán cho đến sau bán hàng.

Chúng tôi hướng đến việc tạo tính tin cậy ở mức cao nhất theo thời gian, đặt khách hàng làm trung tâm của cách làm việc của chúng tôi. Đối với chúng tôi, sự tin cậy có nghĩa là gần gũi với khách hàng của chúng tôi, lắng nghe nhu cầu của họ và hỗ trợ họ trong các dự án năng lượng mặt trời của họ, từ thiết kế của họ cho đến tận sau bán hàng.