Dịch vụ

Đảm bảo lợi tức đầu tư của bạn

Tại Fimer, chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện trong suốt vòng đời của các nhà máy năng lượng mặt trời.
Thỏa thuận cấp độ dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi cho phép bạn đảm bảo khoản đầu tư của mình trong toàn bộ thời gian sử dụng sản phẩm.
Từ thời điểm bạn mua bộ biến tần, cho đến các dịch vụ cuối vòng đời sản phẩm, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ bảo trì hoặc cải thiện hiệu suất của sản phẩm và tối đa hóa tuổi thọ của sản phẩm đó.
Một mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn cầu rộng lớn cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ địa phương bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần.
Cùng nhau, chúng ta giải quyết nhu cầu bảo trì, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và hợp đồng dịch vụ của bạn.

Nhắm tới hiệu suất trong suốt vòng đời

Tính khả dụng của các dịch vụ riêng lẻ khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn vòng đời của bộ Biến tần. Mô hình quản lý vòng đời xác định rõ ràng dịch vụ nào có sẵn cho từng giai đoạn vòng đời.
Chúng tôi sẽ phát hành các báo cáo trạng thái vòng đời cụ thể của sản phẩm để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến máy biến tần của bạn.