Những giải pháp của chúng tôi

Định nghĩa lại khái niệm năng lượng mặt trời trong tương lai. Chúng tôi đang dẫn đầu.

Residential
Dân dụng
Commercial & Industrial
Thương mại và Công nghiệp
Utility Scale
Quy mô điện lực
Microgrid
Lưới điện siêu nhỏ

Có gì mới

FIMER PVS-10/33-TL
News
Khai trương dải sản phẩm biến tần ba pha mới của FIMER