WELCOME TO THE NEW ENERGY ERA.
Discover the immersive FIMER Experience.
Register

Những giải pháp của chúng tôi

Định nghĩa lại khái niệm năng lượng mặt trời trong tương lai. Chúng tôi đang dẫn đầu.

Residential
Dân dụng
Commercial & Industrial
Thương mại và Công nghiệp
Utility Scale
Quy mô điện lực
Microgrid
Lưới điện siêu nhỏ

Có gì mới

FIMER LAUNCHES TWO NEW PLATFORMS FOR THE UTILITY PV MARKET
News
FIMER RA MẮT HAI NỀN TẢNG MỚI CHO THỊ TRƯỜNG QUANG ĐIỆN MẢNG TIỆN ÍCH ĐIỆN LỰC
HQ FIMER
What's new
FIMER MỞ “CÁC CÁNH CỬA ÁO” VÀ RA MẮT HAI NỀN TẢNG MỚI CHO MẢNG TIỆN ÍCH ĐIỆN LỰC.
FIMER Center of Excellence
What's new
FIMER Thành Lập Trung Tâm Ưu Việt Cho Mảng Điện Lực Tại Ý
FIMER PVS-10/33-TL
News
Khai trương dải sản phẩm biến tần ba pha mới của FIMER

Những sự kiện tiếp theo

20/10/2021
Học tập
PV Tech Webinar - Utility
Add 10/20/2021 12:00 10/20/2021 12:00 Đúng Europe/Rome PV Tech Webinar - Utility

Join us for a deep dive in our Utility applications in the upcoming PV Tech Webinar.

Stay tuned for further details