Các trạm chìa khóa trao tay

Các giải pháp chìa khóa trao tay của Fimer tận dụng chuyên môn lâu năm của chúng tôi trong việc phát triển và sản xuất các trạm biến áp thứ cấp và các thành phần điện áp trung bình (trung thế).

Các giải pháp của Fimer bao gồm các phần vỏ ngoài "cắm và chạy" hoàn chỉnh với bộ biến tần và các thành phần trung thế, trạm biến tần cho bộ biến tần trong nhà cũng như các trạm trung thế riêng biệt để hỗ trợ cho bộ biến tần ngoài trời và trạm biến tần.

Các trạm chìa khóa trao tay sẵn có từ 770 kW đến 6.660 MVA.

Giải pháp biến tần chuỗi
Giải pháp biến tần chuỗi
Giải pháp biến tần chuỗi
Giải pháp biến tần trung tâm
Giải pháp biến tần trung tâm
Giải pháp biến tần trung tâm
Giải pháp biến tần trung tâm
MS-Series - Full Integrated
MS-Series - Full Integrated