Lưới điện siêu nhỏ

Fimer có chuyên môn khó có thể sánh ngang trong việc thiết kế và xây dựng các lưới điện siêu nhỏ nằm ngoài mạng lưới và kết nối với mạng lưới.

Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm đầy đủ các công nghệ bao gồm phát điện tái tạo, tự động hóa, ổn định lưới điện, kết nối lưới, lưu trữ năng lượng và công nghệ điều khiển thông minh, cũng như tư vấn và dịch vụ để kích hoạt lưới điện siêu nhỏ trên toàn cầu.

Các giải pháp lưới điện siêu nhỏ của chúng tôi đảm bảo khả năng phục hồi nguồn điện, chất lượng điện năng, tính bền vững và hiệu quả chi phí trong một loạt các ứng dụng.

Microgrid solutions
Giải pháp Lưới điện siêu nhỏ
Monitoring and control
Giám sát và Điều khiển