Hãy liên hệ với chúng tôi

Các bạn có cần sự hỗ trợ?
Hãy nộp yêu cầu của các bạn trực tiếp trên mạng trực tuyến

Hỗ trợ kỹ thuật  Yêu cầu chung hoặc về thương mại  Dịch vụ e-mobility Service - Dịch vụ - Hoạt động& Bảo dưỡng năng lượng mặt trời Human Resources Báo cáo lỗ hổng

Hoặc liên hệ với Trung tâm liên lạc của FIMER tại khu vực địa phương

 

Lựa chọn quốc gia để tìm kiếm Trung tâm liên lạc của FIMER