Giám sát và Điều khiển

Biến tần năng lượng mặt trời Fimer có thể được kết nối với các hệ thống giám sát và điều khiển khác nhau thông qua việc lựa chọn các mạng công nghiệp fieldbus và bộ kết nối giao diện.
Việc cung cấp này được hỗ trợ với một loạt các bộ ghi dữ liệu và bộ điều khiển cũng như với các hộp nối giám sát chuỗi và cảm biến môi trường.

Nền tảng quản lý nhà máy Aurora Vision hoàn thành việc cung cấp bằng cách cho phép giám sát và phân tích từ xa về tình trạng hệ thống, hiệu suất và sản xuất năng lượng và hỗ trợ khách hàng quản lý các nhà máy của mình.