Dịch vụ

Training

Investment in professional training improves productivity.
Training

Trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ trước khi mua hàng đến khi thay thế và sử dụng lại các biến tần năng lượng mặt trời, FIMER cung cấp sản phẩm, các ứng dụng và đào tạo kỹ thuật chung cho cả các lớp học và qua internet.

Việc đào tạo thường bao gồm trình bày lý thuyết và bài tập thực hành. Các định dạng đào tạo trực tuyến có sẵn bao gồm học tập trực tuyến và hội thảo trên web. Ví dụ về các chủ đề đào tạo bao gồm tính năng sản phẩm, ứng dụng, quy trình cài đặt và khởi động, lập trình, công cụ máy tính bảo trì và tìm lỗi.

Phần lớn các khóa đào tạo được cung cấp bởi các Trung tâm đào tạo của FIMER. Một vài khóa đào tạo được tổ chức tại địa điểm của Khách hàng.

Downloads
Training service
English - 156.28 KB
FIMER training courses
English - 3.53 MB