Dịch vụ

Bảo trì

Maintenance

Bảo trì phòng ngừa để giảm các chi phí vận hành

FIMER khuyến nghị khách hàng bảo trì đều đặn cho các biến tần năng lượng mặt trời trong suốt vòng đời sản phẩm để đảm bảo tính khả dụng tối đa và giảm tối thiểu chi phí sửa chữa không mong muốn. Cùng với độ tin cậy đảm bảo bảo trì phòng ngừa kịp thời các biến tần năng lượng mặt trời và để kéo dài vòng đời sản phẩm.

Việc bảo phòng ngừa các biến tần năng lượng mặt trời bao gồm việc kiểm tra các biến tần định kỳ và thay thế các linh kiện theo lịch trình bảo trì cụ thể của sản phẩm.

Cung cấp một báo cáo bảo trì chi tiết được khuyến nghị cho các hoạt động tương lai. Các báo cáo bảo trì giúp cho người dùng lập kế hoạch sử dụng tài sản và sau cùng là chuyển sang một sản phẩm mới.

Việc bảo trì phòng ngừa cũng có sẵn dưới dạng hợp đồng.

Sự phục hồi - mang đến cho biến tần năng lượng mặt trời một vòng đời mới.

Các xưởng dịch vụ được ủy quyền của FIMER sẽ khôi phục các biến tần năng lượng mặt trời của chúng tôi về tình trạng ban đầu. Phục hồi biến tần bao gồm kiểm tra toàn bộ, làm sạch kỹ lưỡng và phân tích và thay thế từng linh kiện. Biến tần được cải tạo lại trải qua quá trình kiểm tra hoàn chỉnh và đi kèm với bảo hành.

Downloads
Commissioning service
English - 199.42 KB
Training service
English - 156.28 KB
On-site Repair service
English - 197.67 KB