Sürdürülebilirlik

Görmek istediğimiz sürdürülebilir geleceği, müşterilerimizle birlikte inşa ediyoruz.

Dünya nüfusu ve enerji talebindeki artışların doğrudan bir sonucu olarak yeni bir solar enerji çağına geçiş çoktan başladı. Becerilerimizi gerektiren her gün karşılaştığımız esas mücadele, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi yoluyla küresel bir topluluk olarak hedeflerimize ulaşılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Enerjide yeni bir çağ için küresel hedef

 

2040 itibariyle küresel enerji talebi1 2040 itibariyle yenilenebilir enerjide beklenen küresel yatırımlar1 2040’de solar sistemlerin kurulumuna tahsis edilen yenilenebilir enerji yatırımlar1 2030 itibariyle AB yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji talebi2 2030-1990 itibariyle AB’de CO2 emisyonu2
+58% 7.2 trilyon dolar 50% 32% -40%

1 Bloomberg Yeni Enerjiye Genel Bakış

2 Çerçeve 2030 AB

BM, 2050 yılı için Sıfır Emisyon hedefi belirledi.

Solar dokunuş

>3000
Solar FV kapasitesi kuruldu
2050
elektriği ana enerji taşıyıcısı olabilir
50%
2024'e kadar dünyanın toplam güç kapasitesinin %50 oranında artması
60%
Bu artışın %60’ı Solar FV alanında

*IEA Yenilenebilir enerji raporu

*IEA Genel Bakış 2019

*IRENA 2020

Sıfır Etki Çerçevesinde Merkezimiz

Müşterilerimizin çevreye duyarlı bir enerjiye dayalı bir dünya inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla kullandığımız teknoloji, çevreye karşı duyarlılığın yalnızca bir pazar trendi değil, mutlak bir değer olarak kabul gördüğü bir yerden geliyor.

İtalya, Vimercate'deki merkezimiz örnek teşkil edecek şekilde tasarlandı: 1 MW'lık bir solar sistem, son derece sürdürülebilir malzemeler ve jeotermal enerji alanındaki en iyi teknolojiler.

Öncülük eden çözümler

Her gün, çözümlerimizi iyileştirmek, müşteri desteği sağlamak ve geleceğin zorluklarına gün geçtikçe daha iyi yanıt verecek yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz. Sunduğumuz çözümleri sürekli olarak geliştirmemiz sayesinde inverterlerimiz, piyasa ortalamasından daha yüksek miktarda enerji üretiyor ve oldukça yüksek bir verimliliğin garantisini veriyor. E-mobilite sektöründe, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz –diğer projelere ek olarak– Ultra Hızlı 350 kWh şarj istasyonunun yaratılmasına odaklanmış durumda; pazarda devrim yaratmayı vaat eden ileriye dönük bir adım.

Solar ve e-mobilite çözümlerimizi keşfedin