ผลิตภัณฑ์จัดเก็บไฟฟ้า

เนื่องจากความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคที่อยู่อาศัย ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นจึงมีความสำคัญมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
ส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สูงที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้า และต้องสามารถผสานการทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและชาญฉลาดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในแง่การผลิตกระแสไฟฟ้าและการบริโภคเอง

Fimer มีสายผลิตภัณฑ์สตริงอินเวอร์เตอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้ารวมเบ็ดเสร็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของบ้านอัจฉริยะยุคใหม่

ทุกรุ่นมีแบตเตอรี่ Li-ion ประสิทธิภาพสูงติดตั้งมาด้วย จึงทำให้สามารถที่จะจัดเก็บไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้มากที่สุด
ด้วยระบบจัดเก็บไฟฟ้าของเราทำให้ครัวเรือนต่าง ๆ กลายเป็นเจ้าของไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบของพวกเขาเอง และช่วยตัดสินใจว่าควรจะดึงมาใช้เมื่อใดถึงจะเหมาะที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองแม้แต่วัตต์เดียว