1 เฟส

Fimer มีสตริงอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสจำหน่ายหลากหลายแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกครัวเรือนที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เพื่อปรับให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ อุปกรณ์ของเราจึงมีฟังก์ชันการทำงานอันชาญฉลาดทันสมัยที่เจ้าของบ้านสามารถควบคุมและตรวจเฝ้าระวังการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของตัวเองผ่านอุปกรณ์มือถือรุ่นใดก็ได้