Şirket profili

Gelecek solar enerjide. Yeni sürdürülebilir enerji çağı için hazırız.

Yenilenebilir enerjiye yönelik talebinin devamlı olarak arttığı bir küresel senaryoda, solar sistemler için kullanılan inverterler imal eden, alanında lider bir küresel üreticisiyiz.

Bizim için solar enerji ve e-mobilite sektörlerine yatırım yapmak ve bu sektörlerde çalışmak, gelecek nesillere bırakılmak üzere daha iyi bir dünya inşa edebilmek için yapılan stratejik bir seçim.

FIMER 2020, vadedilen sürdürülebilir enerjili geleceğe bir adım daha yakın olan yeni bir başlangıç noktasına, yeni bir sayfaya işaret ediyor.

 

Filippo Carzaniga
Operative Director, FIMER

New Energy Era

Coğrafi dağılım

Çalışan

Direct presence

Üretim sahası

Araştırma merkezi

+100 ülkeler

+1100

5 Kıtada 20+ Ülkede

3

3

 

İş Sektörleri

Küresel trend ve dinamiklerin devamlı bir şekilde gözlemlenmesine bağlı olarak, her daim müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmış vaziyette olmamız, iş modelimizin esnekliği ve sergilediğimiz girişimci yaklaşım sayesinde, enerji sektöründeki çözümlerimizi ve uzmanlığımızı daha da ilerletmek amacıyla pazardaki talepleri doğru biçimde tahmin edebiliyoruz.

Yenilikler

Scams
News
Caution - Beware of online scam attempts pretending to be FIMER!