Tính bền vững

Chúng tôi tạo dựng lên một tương lai bền vững mà chúng tôi muốn thấy cùng với những khách hàng của mình.

Sự chuyển dịch sang một kỷ nguyên năng lượng mặt trời mới đã và đang diễn ra như là một hệ quả trực tiếp của sự gia tăng dân số thế giới là nhu cầu về năng lượng. Thách thức hàng ngày mà chúng ta đối mặt với chính những kỹ năng của mình là sự cống hiến cho việc đạt được những mục tiêu cộng đồng toàn cầu về xây dựng tương lai bền vững.

Mục tiêu toàn cầu trong kỷ nguyên năng lượng mới

 

Nhu cầu về năng lượng của toàn cầu năm 20401 Những khoản đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo được dự đoán vào năm 20401 Các khoản đầu tư trong năm 2040 dành cho năng lượng tái tạo sẽ được sử dụng cho việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 1 Nhu cầu năng lượng của EU từ các nguồn tái tạo vào năm 20302
Lượng khí thải CO2 tại EU trong năm 2030 so với 1990
2
+58% 7.2 nghìn tỷ Đô-la 50% 32% -40%

1 triển vọng năng lượng mới của Bloomberg

2 Khung làm việc năm 2030 của EU

Liên hợp quốc đặt mục tiêu Không khí thải vào năm 2050 . target.

Cảm ứng năng lượng mặt trời

>3000
GW Lắp đặt được Quang điện mặt trời với công suất
2050
điện sẽ trở thành phương tiện truyền tải năng lượng chính
50%
Năm 2040, sự gia tăng tổng công suất điện của thế giới lên
60%
Quang điện chiếm 60% trong sự gia tăng đó

*Báo cáo của IEA về năng lượng tái tạo

*Triển vọng của IEA năm 2019

*IRENA 2020

Trụ sở không tác động của chúng tôi

Công nghệ mà chúng tôi sử dụng để giúp khách hàng xây dựng thế giới dựa trên nguồn năng lượng có trách nhiệm xuất phát từ nơi mà sự tôn trọng đối với mội trường là giá trị tuyệt đối chứ không chỉ là một xu thế của thị trường.

Các trụ sở của chúng tôi tại Vimercate (Ý) được thiết kế như một ví dụ điển hình: một hệ thống 1MW bằng những vật liệu có độ bền cao và những công nghệ tốt nhất trong lĩnh vực năng lực địa nhiệt.

Những giải pháp mở đường

Chúng tôi làm việc mỗi ngày để cải thiện các giải pháp của mình, cung cấp hỗ trợ khách hàng và phát triển các công nghệ mới nhằm đáp ứng các thách thức trong tương lai ngày một tốt hơn. Nhờ sự phát triển không ngừng của những điều có sẵn, các bộ biến tần của chúng tôi đảm bảo được những cam kết về chất lượng cao như chúng tạo ra nhiều năng lượng hơn mặt bằng chung của thị trường. Trong ngành E-mobility, các hoạt động Nghiên cứu và phát triển của chúng tôi, trong số các dự án khác, tập trung vào việc tạo lập Trạm sạc Siêu nhanh 350 kWh: Đây là một bước tiến hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường.

Xem xét các giải pháp của chúng tôi về năng lượng mặt trời và e-mobility