Máy biến tần kế thừa

Fimer cung cấp hỗ trợ cho các bộ biến tần năng lượng mặt trời, không còn được sản xuất.
Một mô hình quản lý vòng đời máy biến tần năng lượng mặt trời đã được phát triển, nhằm cung cấp các dịch vụ chủ động để tối đa hóa hiệu suất và hiệu suất. Mô hình này không chỉ cung cấp hỗ trợ tối ưu cho người dùng cuối mà còn giúp chuyển đổi thuận lợi sang máy biến tần năng lượng mặt trời mới khi máy biến tần cũ đã hết tuổi thọ.

Micro inverters
Micro inverters
Bộ biến tần chuỗi
Bộ biến tần chuỗi
Bộ biến tần chuỗi
Bộ biến tần chuỗi
Bộ biến tần chuỗi