Visie, missie en waarden

We wachten niet op verandering. Wij creëren verandering.

Visie

Onze visie is gericht op het vormgeven van een nieuw en krachtig energiemodel dat zonne-energie inzet voor een duurzame toekomst.

 

Missie

Als wereldleider op het gebied van technologie voor omvormers voor zonne-energie hebben we het doel om positieve verandering te bewerkstelligen. We zetten ons in om de mogelijkheden te benutten om aan de groeiende vraag te voldoen naar schone, betaalbare energie.

Dit zijn de waarden die de kern vormen van ons FIMER DNA