Chúng tôi không chờ sự thay đổi xảy đến. Chúng tôi làm chủ điều đó chủ động thực hiện nó


Bằng cách nào ? Đó là sự kết hợp trình độ chuyên môn đã được khẳng định của chúng tôi với dịch vụ đáp ứng nhanh.
Tất cả là để bạn có thể thách thức giới hạn của những điều có thể. Hãy cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới của năng lượng mặt trời .

Nguồn năng lượng hỗ trợ cho các bạn

 

Solutions
Kỷ nguyên mới của các giải pháp
FIMER mang lại danh mục đầu tư về năng lượng mặt trời lớn nhất trên thị trường. Chúng tôi làm việc cả ở những lĩnh vực dân cư, thương mại và công nghiệp cũng như quy mô hữu lớn.
Innovation
Không ngừng đổi mới
Các chuyên gia Nghiên cứu và Phát triển toàn cầu của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng công ty của các bạn sẽ dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh.
Reliability
Sự tin cậy đã được chứng minh
Hơn 25 năm kinh nghiệm về năng lượng mặt trời. Và chúng tôi mới chỉ đang bắt đầu. Những người lắp đặt trên toàn cầu đã tin và sử dụng các sản phẩm mạnh mẽ của chúng tôi.
Flexibility
Sự linh hoạt phi thường
26 địa điểm Hơn 100 thị trường Chúng tôi là một công ty toàn cầu đem đến dịch vụ nhanh và theo từng địa phương.

Discover our solutions

Explore our wide portfolio of solar inverters.

residential
Residential
C&I
Commercial & Industrial
Utility
Utility Scale
microgrids
Microgrids

Mở rộng chân trời của các bạn


Khám phá cách mà chúng tôi thay đổi năng lượng mặt trời theo hướng tích cực.

Enhance your knowledge base
Đào tạo
Nâng cao vốn hiểu biết của các bạn

Hãy tiếp vào một Kỷ nguyên mới về năng lượng mặt trời - cùng sát cánh

Đăng nhập vào để biết thêm về tin tức, nguồn tài nguyên và các góc nhìn chuyên sâu